Jóga Egyesületünk kiemelt programjai:

Közlemény

Szeretett Mesterünk, Szvámí Véda Bháratí 2015 július 14-én, indiai idő
szerint hajnali 3 órakor elhagyta a testét.

Utolsó üzenete: "Let every person feel loved" ...
A Himalájai Tradíció előzetes nemzetközi programtervezete 2015-2018

Az SRSG (Swami Rama Sadhaka Grama, a Tradíció fő ashramja Rishikésh-ben) tárt karokkal várja a vendégeket és a folyamatosan bővülő szangha tagjait az idei évben is... A következő 3 év programjairól olvashatsz...


This is the news of the opportunity for people to study in the Swami Rama Dhyana Gurukulam.
Utak csöndekbe

Utak csöndekbe - magyarok a Himalájai Tradíció rishikeshi ashramjában és India szent helyein. Pető Szabolcs filmje.
Elérhetem én a szamádhit?

Elérhetem a szamádhit? Elérhetem a szamádhit 2024-re? Elérhetem a szamádhit most?

A 2016 február 21-től 26-ig tartó Szangha találkozón ezzel fogunk foglalkozni.

Az indiai nagykövetség programja:

A részletes program itt található:
www.indianembassy.hu ...

Tanáraink tanításaiból:Feliratkozás hírlevélre

Köszöntjük a Himalájai Jóga Tradíció magyarországi képviseletének hivatalos honlapján !

srsg 17
A Himalájai Tradíció a spirituális tudás megszakítatlan folyama, mely a himalájai barlangkolostorokban élő nagyszerű bölcsektől származik.

E Tradíció az emberi elme képzésének különleges módszereit tanítja, melynek célja, hogy az egocentrikus személyiségünkkel és a külsődlegessel való azonosulásunk helyébe a mindörökké tiszta, mindörökké bölcs, és mindörökké szabad Önmagunkról szerzett tudás lépjen.
Iskolánk tanításai Pátándzsáli Jógaszútráinak bölcsességét ötvözik a tantrák filozófiájával és gyakorlataival, valamint azokkal a különleges szóbeli instrukciókkal és beavatási tapasztalatokkal, melyek szentek és mesterek hosszú láncolatán keresztül adódtak tovább. A Tradíció mégsem három, össze nem függő elem valamely intellektuális kombinációja, hanem egy egységesített rendszer, melyben minden részegység szervesen kapcsolódik egymáshoz.
E tanítások magukba foglalják az összes ismert meditációs rendszer legfontosabb tanait és gyakorlatait, sőt, ezek a rendszerek túlnyomó részben éppen ezen iskolából fejlődtek ki. A vipasszana például a légzés-tudatosságot hangsúlyozza, a Transzcendentális Meditáció a mantra ismétlésére koncentrál, míg a tradíciónk által tanított módszerek mindezeket tartalmazzák.
Mindez nem jelenti azt, hogy iskolánk kizárólag a meditáció gyakorlatait tanítja: e rendszerben éppúgy jelen vannak a testhelyzetek (ászanák), a légző-és energetikai gyakorlatok (pránajáma), mint a különféle relaxációs gyakorlatok, és a jógikus alvás (jóga nidrá). Kiemelt fontosságú még az elme csendjének (silence) gyakorlása.
A kortól, nemtől, felekezettől függetlenül- szeretettel várunk minden keresőt, aki belső késztetést érez önmaga jobb megismerésére, testi-lelki egészségének fokozására és/vagy a metafizikai valóság megtapasztalására.

Szvámí Véda utolsó előadása 2015

Swami Veda's last recorded public teaching on Vimeo .Spirituális gyakorlás 2013-2018

The AHYMSIN community received the Spiritual Practice for the next five years from Swami Veda Bharati in 2013 and continues with the Practice in the second year.

Guiding the Sangha in spiritual practice, Swamiji said, “whatever mālās you do, whatever mantras you do, whatever breathing you do, do continue these, and, in order to avoid getting trapped by ego, vanity, feeling of power, feeling of position, feeling of your worldly station - identifying too closely with it, and then dealing with other people on that basis of your assumed station, to avoid all of that, you need to do these practices as taught in Sadhana in Applied Spirituality.

These are not practices that you do sitting down. These are what you do in your daily emotions, feelings, voice quality, communication, relationships.

This is much more difficult than sitting down with your mala for twenty minutes a day. Do sit with your mala, but do practice this application in your daily life.

We have a word in our Tradition, a very common Sanskrit word ‘vrata’. It is roughly translated in English as a ‘vow’. It is an observance. For example, a one day of fasting is a vrata. One day of silence is a vrata. Three years vow of celibacy, ‘brahmacharya’, that some people have taken today that is a vrata. So your vrata for the next five years and for the rest of your life included, is the vrata of ‘Shiva-saṅkalpa’.

There are six mantras of ‘Shiva-saṅkalpa Sūkta’ or the Shiva-saṅkalpa hymn. In this Ashram we recite them every night. I grew up as a child reciting them with the family before going to sleep every night. At that time I did not know that I will be advising a few hundred people to practice it. Now everything depends on your capacity. So you can repeatedly in the day renew your vrata, your Shiva-saṅkalpa vrata, simply by one short phrase which is the refrain of all these six mantras of Yajur Veda. That short phrase is the last line of each of these.

Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu; Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu; Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu.

Now on this entire hymn, I have a little booklet also with translations of some great Veda Masters. The Shiva-saṅkalpa booklet you can read that with much care and very >> very slowly. Don’t just look at it and say I don’t understand it, and put it away. Take your time to understand it.

So recite with me:
Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu; Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu; Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu.
May that mind of mine be shiva-saṅkalpa. Shiva – benevolent, beneficent, meditative, Shiva-like, Godly, divine mind.

Because you cannot practice what is advised in this ‘Sādhanā in Applied Spirituality’ without applying your mind, without purifying your mind, this is a prayer for mind’s purification, mind’s pacification. To make the mind one in which, not by effort but naturally, [what was that word for ‘naturally’? ‘Sahaja’!], in the sahaja way, only the beneficent, benevolent, peaceful, meditative, godly Shiva-like divine thoughts, sentiments, emotions, and resolves arise.

Swami Rama often talked about saṅkalpa – or saṅkalpa shakti – the power of resolves. These are the mantras, verses for developing the power of resolve. Developing saṅkalpa shakti.

You don’t have to do ten million recitations and repetitions of this. Do a few repetitions at your meditation time, but during the day, just like those two other practices:

Keep the forehead relaxed.
Every 2-3 hours, do 2-3 minutes of breath awareness with your mantra.
Do this third practice:
Every 2-3 hours, Shiva-saṅkalpa – strengthening your resolve to be sāttvic so that only the sāttvic thoughts, feelings and sentiments arise in you and they become your saṅkalpa. They become your resolve.
So recite that phrase, that short fourth line again with me.
Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu; Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu; Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu.

Then, normally when we give ‘saṁnyāsa dīkṣhā’ (vows of renunciation) and confer the saffron vestments to the new saṁnyāsin on the banks of the Ganges, we give them a ‘māhavākya’, a ‘great sentence’ from the scriptures.

There are many mahāvākyas, four of whom are very well known in the Vedanta tradition, but there are many others that I also use. I am not preparing you, to give you, confer on you saffron. Your one yellow shawl with Gāyatrī is enough, but I am giving you a ‘mahāvākya’ for contemplation.

That mahāvākya is ‘Om khaṁ Brahma’. “Om khaṁ Brahma.’ ‘Om’, for this, read Swami Rama’s two commentaries. Two commentaries on Māṇḍūkya Upaniṣad.
Khaṁ’ means space, shūnya, transcendental Null.
‘Brahma’. Brahman – supreme, transcendental, all expansive, absolute reality.”

With the grace of Gurudeva Swami Rama and under the loving guidance of Swami Veda Bharati, AHYMSIN has since taken definitive steps in 2014 towards fulfilling the Mission.

They are briefly mentioned in this report.
Az AHYMSIN közösség a következő spirituális gyakorlást kapta az eljövendő öt évre Szvámí Véda Bháratítól 2013-ban és az azt követő második évben.

Az AHYMSIN közösség a következő spirituális gyakorlást kapta az eljövendő öt évre Szvámí Véda Bháratítól 2013-ban és az azt követő második évben.

A Szangha spirituális gyakorlását Swamídzsí a következőképpen vezette: “Bármilyen málát, bármilyen mantrát, bármilyen légzést végzel, folytasd az elkezdett gyakorlást, és hogy nehogy az ego, a hiúság, hiábavalóság csapdájába kerülj, érezve az erődet, a pozíciódat, a világi helyedet – túlságosan azonosulva ezekkel, és más emberekhez a feltételezett pozíciód szerint viszonyulva, tehát hogy mindezeket elkerüld, úgy végezd a gyakorlásodat, ahogy ezt a Szádhana – A spirituális élet lényege című könyv tanítja.

Ezek nem olyan gyakorlatok, melyeket a meditációs ülésedben végzel. Ezek azok a gyakorlatok, melyeket a mindennapi érzelmeiddel, indulataiddal, hanghordozásoddal, kommunikációddal és kapcsolataiddal teszel.

Ez sokkal nehezebb, mint leülni a máláddal húsz percre naponta. Ülj le a máláddal, de gyakorold ezt a viszonyulást a mindennapjaidban.

Van egy szavunk a Tradícióban, egy nagyon közismert szankszrit szó, ‘vrata’. Nagyon egyszerűen lefordítva ‘fogadalom’. Ez egy szertartás. Például egy egynapos koplalás, az vrata. Az egynapos csend is vrata. A hároméves cölibátus fogadalom, ’brahmacharya’, amit néhány ember ma tett le, az is vrata. Tehát a vratád a következő öt évre és az életed hátralévő részére a ‘Shiva-saṅkalpa’ vratája.

Hat mantrája van a ‘Shiva-saṅkalpa Sūkta’-nak vagy Shiva-saṅkalpa himnusznak. Az ashramunkban ezeket minden este recitáljuk. Gyerekként úgy nőttem fel, hogy a családommal minden este lefekvés előtt ezeket ismételtük. Abban az időben nem tudtam, hogy ezt fogom javasolni néhány száz embernek gyakorlásra. Most minden a te kapacitásodtól függ. Tehát ismételheted minden új nap a vratádat, a Shiva-saṅkalpa vratádat, egyszerűen egy mondatával, ami a Jadzsurvéda mind a hat mantrájának a refrénje. Ez a rövid mondat ezeknek az utolsó sora.

Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu; Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu; Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu.

Most van egy kis könyvecském ennek az egész himnusznak a fordításával, melyet néhány nagy védikus mester készített. A Shiva-saṅkalpa könyvecskét elolvashatod nagy gondossággal és nagyon, nagyon lassan. Ne csak megnézd, és mondván, hogy nem érted, ne tedd félre. Szánj rá időt, hogy megértsd.

Tehát recitáld velem:
Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu;
Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu;
Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu.
Legyen az elmém shiva-saṅkalpa. Shiva – szeretetteljes, jótékony, meditatív, Shiva- szerű, Istenhívő, isteni elme.

Mivel az elméd használata és megtisztítása nélkül nem tudod azt gyakorolni, amit a Szádhana – A spirituális élet lényege című könyv javasol, ez egy ima az elme megtisztítására és békéssé tételére. Hogy az elme olyan legyen, amelyben nem erőlködve, hanem természetes módon [Mi volt a szó a ‘természetesre’? ‘Szahadzsa’!], szahadzsa módon, csak a jótékony, szeretetteljes, békés, meditatív, isteni Shiva-szerű gondolatok, érzelmek, indulatok és szándékok bukkannak fel.

Szvámí Ráma gyakran beszélt a szaṅkalpáról – vagy a szaṅkalpa shaktiról –, az elhatározások erejéről. Ezek a mantrák, versek az elhatározások erejének fejlesztéséről, a szaṅkalpa shakti kialakításáról szólnak.

Nem kell ezt tízmilliószor recitálnod és ismételned. Végezz néhány ismétlést a meditációs idődben, de napközben ismételd időnként őket két másik gyakorlattal együtt:

Tartsd a homlokodat lazán.
2-3 óránként 2-3 percen keresztül tudatosan lélegezz a mantráddal.
Végezd harmadik gyakorlatként:
2-3 óránként Shiva-saṅkalpa, azaz erősítsd meg az elhatározásod, hogy szattvikus légy, tehát csak szattvikus gondolatok, érzések, érzelmek bukkanjanak fel benned, így azok a szaṅkalpaddá, az elhatározásoddá válnak.
Tehát recitáld azt a mondatot, a negyedik sort még egyszer velem:
Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu;
Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu;
Tan me manaḥ shiva-saṅkalpam astu.

Általában amikor ‘saṁnyāsa dīkṣhā’-t (lemondási fogadalmat) adunk, és sáfrányszínű ruhát adományozunk az új saṁnyāsinoknak a Gangesz partján, egy ‘māhavākya’-t, egy ‘nagy mondatot’-t adunk nekik a szentírásból.

Sok mahāvākya van, négy közülük nagyon jól ismert a Védanta tradícióban, de sok más is van, melyeket szintén használok. Nem arra készítelek fel, hogy sáfrány ruhát viselj. A sárga kendőd a Gāyatrīval elég, de adok neked egy ‘mahāvākya’-t a kontemplációhoz.

Ez a ‘mahāvākya’ az ‘Om khaṁ Brahma’. ‘Om khaṁ Brahma.’ ‘Om’, - ehhez olvasd el Szvámí Ráma két kommentárját. Két kommentár a Māṇḍūkya Upaniṣadhoz.
A ‘Khaṁ’ jelentése tér, shūnya, transzcendens Nulla.
‘Brahma’ Brahman – legfelső, transzcendens, mindent átfogó, abszolút valóság.”

Gurudéva Szvámí Ráma kegyelméből és Szvámí Véda Bháratí szerető vezetése alatt, az AHYMSIN 2014-ben döntő lépéseket tett, hogy beteljesítse a missziót.

Tömören szerepelnek ebben a leírásban.

Fordította: Lázár Barbara
Telihold meditáció

Időpont: 2015. augusztus 29. (szombat)

Teliholdkor a himalájai jóga tradícióhoz tartozó tanítványok világszerte együtt meditálnak. Magyarországon ez este 21 órára esik.

A részvétel ingyenes. minden érdeklődőt szeretettel várunk a Kelet-Nyugat Egészségközpontban, Budapesten!
Raghavendra Adiga - programok

Raghavendra Adiga a Himalája Tradició tanára. Gurudéva Swami Rámánál kezdte jóga tanulmányait. Swámi Védánál folytatta és elérte a mantra adó tanári fokozatot...
Meditáció elmélyítése a gyakorlatban kezdőknek

A meditáció elmélyítése, 16 alkalmas nyílt* meditációs csoport szeptember 5-től szombatonként az Oktogonon

Várlak szeretettel ebbe a nyitott csoportba, ahol a meditációs elmélyülést a gyakorlatban tapasztalhatod meg...
Kezdő himalájai jóga tanfolyam - Rappi Gabriellával

Szeretettel meghívlak a szeptember 9-én 17.30 órakor induló 10 alkalomból álló közel két órás - elsősorban kezdőknek ajánlott - jógaórámra.
Boldogság, gyere haza - jóga

Himalájai jóga tanfolyam Ambrus Mónival

Indulási időpont: 2015. szeptember 10. (csütörtök)

Csütörtökönként, 18.00-19.50
“Hallottál már olyan emberről, aki a boldogtalanságot, szomorúságot keresi?”
10 alkalmas himalájai jóga tanfolyam

Himalájai jóga II. tanfolyam - Rappi Gabriellával

Szeretettel várlak a szeptember 11-től, 15:00 órakor induló 10 alkalomból álló közel két órás jógaórámra.
Svaha: Apám elengedéséről

Szvámi Véda lánya pár éve írta a következő cikket, Édesapja halálának napján újra megosztotta, és írta, hogy sajnos most még aktuálisabb ez az írása. Nagyon köszönjük Nagy Melindának a fordítást!
Diksha Chaitanya elmélkedése

Diksha Chaitanya (International Vedic Foundation of the Himalayas, Hungarian branch) elmélkedése

Maha Samadhi Shri Swami Veda Bharathi

1.rész...
Szvámi Ritavan Bharati Guru Purnima üzenete az Ahymsin szangának

Beszédeiben Szvámi Ráma gyakran mondta, hogy „az áldozat azt jelenti, hogy az ember a legjavát adja oda annak, amije van...

.
Őszi csend elvonulás, meditáció – Máriahalmon

Időpont:2015. október 22-25
Érzelmi tisztulás meditációval.
Az elvonulást vezeti: Rácz Jadzsva, Vadász Orsi
Indiai utazás 2015 november 16. - december 6.

A spirituális úton járók életébe eljöhet az a pillanat, amikor keresési vágyuk, tisztaságszomjuk fellobban, és ez esetleg zarándoklatra, „nagy kalandra” sarkallhatja őket. Valamit keresünk. Keresünk egy tanítót, útmutatást, beavatást, lecsillapodást vagy csak az életünk értelmét.

Elmúlt programjaink archívuma


Adatvédelmi nyilatkozatFőoldal - Meditációs képzések és technikák - Impresszum Minden Jog Fenntartva!